Szkoa bbniarska DJEMBEPLANET
Nauka gry na bbnach, wystpy, koncerty
Imprezy integracyjne, sprzeda instrumentw afrykaskich